Velkommen til Trykluft Danmarks hjemmeside


Trykluft Danmark yder rådgivning omkring de krav myndighederne stiller til trykluftinstallationer, og udfærdiger den dokumentation der kræves, såsom CE mærkning, udfærdigelse af Teknisk Dossier, Opstillingskontrol, Risikovurdering, Udstryrsjournal, Journal over Trykbærende Udstyr, krav om Lovpligtige Eftersyn m.m.


På disse sider kan De se, hvilke bekendtgørelser, vejledninger m.m. der er gældende indenfor trykluftområdet. Nogle af teksterne vil være med kommentarer. Disse kommentarer er ikke officielle men udelukkende af informativ karakter. Det skulle forhåbentlig gøre det lettere at læse lovteksten.
 
Den lovgivning der omhandler dette område har sit udspring i krav til sikkerhed. Sikkerhed omkring selve installationen og sikkerhed for de personer der skal bruge, betjene og opholde sig i nærheden af trykluftinstallationer.
 
Kontrollen med overholdelsen af denne lovgivning ligger hos Arbejdstilsynet, Det er dog i lige så høj grad i virksomhedens interesse, at lovkrav bliver overholdt, da det i sidste ende er virksomheden og de ansvarlige for virksomheden der skal stå til ansvar, såfremt der forekommer ulovlige installationer. Konsekvensen kan være påtale, forbud mod brug m.m., som kan medføre bøde og/eller hæftestraf, regreskrav fra forsikringsselskaber, samt naturligvis krav om lovliggørelse, som efterfølgende kan være yderst omkostningskrævende, hvis ikke direkte umulig uden væsentlige ændringer i trykluftinstallationen.
 
Vi står til enhver tid til rådighed for en samtale omking Deres specifikke trykluftinstallation, og hvilke dokumentaton De skal have fra Deres leverandør for at kunne oveholde lovkravene.
 
Med venlig hilsen,
 
TRYLUFT DANMARK
Trykluft Danmark, Enøvænget 20, 6000 Kolding - Tlf: +45 2620 3080 - info@trydan.dk